Phí bảo trì đường bộ là gì? Mức phí bảo trì đường bộ là bao nhiêu?

Phí bảo trì đường bộ hay phí sử dụng đường bộ là một trong những loại phí bắt buộc đối với các loại phương tiện khi tham gia giao thông. Phí bảo trì đường bộ được quy định khác nhau cho từng loại phương tiện giao thông. Vậy phí bảo trì đường bộ là gì? Đối tượng nào phải nộp phí bảo trì?

1. Phí bảo trì đường bộ là gì?

Phí bảo trì đường bộ là một loại phí bắt buộc phải đóng đối với tất cả các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường bộ. Việc thu khoản phí nhằm mục đích sử dụng vào việc sửa chữa, bảo trì cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường sá, nhằm phục vụ cho mục đích lưu thông của tất cả các loại xe cộ đã đóng phí được thuận tiện và dễ dàng hơn. Tất cả các tài xế khi điều khiển xe cộ lưu thông đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng phí đường bộ theo quy định. Việc đóng phí bảo trì đường bộ sẽ không phụ thuộc vào việc chủ xe tham gia giao thông ít hay nhiều.

2. Đối tượng phải nộp phí bảo trì đường bộ

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 70/2021/TT-BTC về chế độ thu nộp, miễn quản lý và sử dụng phí đường bộ thì đối tượng phải nộp phí bảo trì đường bộ bao gồm: “ Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định), bao gồm: Xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô).”

Miễn phí sử dụng đường bộ đối người nộp phí cho các phương tiện sau:

– Xe cứu thương.

–  Xe chữa cháy.

– Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ

– Xe chuyên đùng phục vụ quốc phòng bao gồm các phương tiện cơ giới đường bộ mang biển số: Nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe và một số loại xe chuyên dùng khác mang biển số màu đỏ).

– Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân bao gồm: xe ô tô cảnh sát 113, xe ô tô cảnh sát cơ động,….

3. Mức thu phí bảo trì đường bộ

Theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC thì mức thu phí bảo trì đường bộ được xác định như sau:

Số TT Loại phương tiện chịu phí Mức thu (nghìn đồng)
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh. 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660
2 Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe quy định tại điểm 1 nêu trên); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070
3 Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg 270 810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600
4

 

Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970
5 Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600
6 Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg 720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260
7 Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg 1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.270
8 Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên 1.430 4.290 8.580 17.160 25.050 32.950 40.240

– Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

– Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.

– Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x Số tháng phải nộp của chu kỳ trước.

– Khối lượng toàn bộ là: Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.

Trân trọng!